Фотошкола ПАРАЛАКС

Повече от 20 години провеждаме курсове по фотография.Зпочнахме с първо ниво, преминахме през второ и трето ниво.Правихме курсове за пътешественици, специализирани курсове, за деца, за глухонеми, на теми "Православие и фотография", "Направи своя избор", "Жени и фотография".

Тригодишната школа е нашето най-сериозно вече шестгодишно начинание.Уникалният екип - професор по философия, доктор на изкуствознанието и потомствен фотограф гарантира възможно най-богат в дълбочина и по широта поглед към фотографията.Девизът ни е може би единствената сентенция преведена от български на латински , а не обратното - научи за да видиш - disce at videas.

Няма по-пълноценна връзка в преподаването от тази ученика да намери своя учител,както и учителя да срещне своя ученик .На тази връзка разчитаме, в нея влагаме усилията си,тя носи радост и смисъл,ражда творчество.

Ако срещата ни се осъществи, заедно ще опознаваме фотографията, а тя е знаменито откритие - несравнимо удоволствие,средство за себепознание,културен хоризонт.

Авторство и фотография

Индивидуалност, субективен фактор, автор – с тези думи наричаме онова невидимо присъствие, което е скрито зад всяко произведение на изкуството.

Човекът е венец на природата, възел от страсти и нагони, противоречие между тяло и душа, сплав от мисли и чувства, човекът е микрокосмос. Как той се въплъщава в художествената творба през различните епохи, как ражда музика, живопис, танц? Има ли специфични способи да изразява себе чрез фотографията?

Ще се занимаваме с тази необятна тема, като през първия семестър ще насочим вниманието си към епохата на романтизма, където център на вниманието е човешкият индивид. Ще се обличаме според тогавашната мода, ще водим изискани разговори, ще четем лирични четива. Ще се потопим в духа на тази епоха с единствената цел да създаваме изящни фотографски образи, от които блика топла светлина, а очертанията имат меки контури. Ще се пазим от сладникавостта, но също от конкретния детайл и директните послания. Ще навлезем чрез фотографията в един друг свят – на лични преживявания и спонтанна чувствителност.

Вещи водачи в тази посока ще ви бъдат философ, изкуствовед и фотограф:

Цочо Бояджиев ще проследи историята на индивидуализма, ще разкрие механизмите на обособяване на индивида от общността и раждането на автора.

Катерина Гаджева ще разкаже за живописта от епохата на романтизма и ще се опита да проследи влиянието на някои от най-известните художници от периода върху фотографията. Ще разгледа европейския, английския и американския пикторализъм и ще представи по-обстойно автори като Джулия Маргарет Камерън, Хайнрих Кюн, Робер Демаши, Едуард Стайкън, Кларънс Уайт, както и съвременните търсения в областта на неостротата на фотографи като Дейвид Хамилтън, Хироши Сугимото, Сали Ман и други.

Николай Трейман ще ви запознае с изразителните възможности на различни средства за пластично предаване на неостротата /монокъл, тилт, шифт, ленсбейби и много други/, ще ви разкрие подробно школата и творчеството на Георгий Колосов, ще организира пленери,  посветени на нежния оптически рисунък.

Начало на курса ще даде проф. Райчо Пожарлиев като изложи основните принципи на романтичното възприятие на света. 

Запиши се:

Начало  първи семестър – 30.10.2017 г.

Начало втори семестър – 26.02.2017 г.

Цена за един семестър – 560 лв.

Място на провеждане: ул. Лом 1а, София