Филм за Цочо Бояджиев „Фланьорът”

По БНТ в предаването „Умно село” беше излъчен филмът за Цочо Бояджиев „Фланьорът”.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/umno-selo/umno-selo-flanorat-tsocho-boyadzhiev