ДНИ НА ФОТОШКОЛА ПАРАЛАКС

Дни на фотошкола ПАРАЛАКС в Червената къща през месец МАРТ.

откриване на изложби:
"УЛИЦАТА"
Димитър Батаклиев, Красимир Умарски,Боряна Илиева
"АЗ СМЕ"
Боряна Илиева
"ГРАДСКИ ЕТЮДИ"
Ивелина Берова
"ЗАСЛЕПЯВАНЕ"
Николай Трейман


УЛИЧНА ФОТОГРАФИЯ
Мрачното ни ежедневие и монотонният градски живот могат да се преобразят и да се превърнат във визуална среда за богати изобразителни решeния.
-Човек е скачен съд с реалността :
- ако вярваш, че тя е чудо, намираш постоянно доказателства в неизчерпаемите сюжети, уловените мигове и изненадващи ситуации;
- ако притежаваш способността да дебнеш, да откриваш и спираш потока на времето;
- ако имаш бърза реакция и отмерени действия ;
- ако тези нагласи и дарби са налице, 
то последното, което остава, е да излезеш с фотоапарат в ръка и да се потопиш в пълнокръвния живот на УЛИЦАТА