Естетически потенциал на случайността във фотографията

СЕМИНАР
на тема "Естетически потенциал на случайността във фотографията"

с участието на проф. Цочо Бояджиев, доц.Огнян Касабов, гл.ас.д-р Васил Видински
(вход свободен)