ЛЕКЦИЯ-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА ОБЕКТЪТ И ФОТОГРАФСКИЯ СЮРРЕАЛИЗЪМ

Темата за обекта на фотографския образ е ключова за разкриването на някои същностни черти на фотографията и едновременно е свързана с популярната теза на Сюзън Зонтаг ,че фотографията по своята природа е сюрреалистична.

Лекцията е с теоретична насоченост, но има практическо приложение - да мотивира, импулсира и осмисля творческите стремежи на все по-масово обвързващите се с фотографията автори.

6 юни 18ч. Галерия Credo Bonum ул. Славянска №2