Теоретичен семинар на тема „ЗАШО ХОРАТА СНИМАТ?”

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – ЕЛЕНА 2016г.

ТЕМА – „ЗАШО ХОРАТА СНИМАТ?”

Дискусии за фотографията като:

  • стремеж към идеалното
  • поглед към невидимото
  • съхраняване на неизразимото
  • средство на паметта
  • масова психоза