Тригодишна школа

Тригодишната школа е нашето най-сериозно вече шестгодишно начинание. Уникалният екип - професор по философия, доктор на изкуствознанието и потомствен фотограф гарантира възможно най-богат в дълбочина и по широта поглед към фотографията. Девизът ни е може би единствената сентенция преведена от български на латински, а не обратното - научи за да видиш - disce at videas.

ГОДИНА, ПОСВЕТЕНА НА ТЕМАТА "КИНО И ФОТОГРАФИЯ"

Тази година темата на тригодишната фотошкола "Паралакс" е "Кино и фотография". Ще търсим източник на фотографско вдъхновение от широкия свят на киноизкуството.
   
За целта ще преминем през три етапа:
  1. Запознаване с ключови режисьори, оператори и филми, пряко свързани с красотата и тайнството на образа.
  2. Избор на автор, произведение, стил, в който всеки да намери близост и дълбочина за собственото си творчество.
  3. Снимане, изследване и представяне на процеса на взаимно влияние кино-фотография в личен завършен продукт
 
Първият етап е подходящ /ако се наложи/ за сложна епидемична обстановка, защото изисква гледане и размисли. В избора на филми ще имаме сериозни консултанти, които ще насочват погледа ни към образните особености на филмите.
 
Във втория етап ще се намесим с философски /Цочо Бояджиев/, изкуствоведски /Катерина Гаджева/ и фотографски /Николай Трейман/ съвети.
 
В третия етап, със съдействието на Мирела Павлова, ще се запознаем с трите книги написани по темата "Кино и фотография".
Всичко това ще бъде омешано и съчетано с импровизация. По-подробно ще ви представим учебната година  на 16.11.2020 в 18.30ч. Моля заповядайте с маски на ул. Граф Игнатиев 70
 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

За записване се обадете на тел.: 0889 / 220 050 или пишете на clubparalax@gmail.com.

Начало  първи семестър - 16.11.2020 г.

Начало втори семестър - 08.03.2021 г.

Цена за един семестър - 560 лв.

Място на провеждане: ул. Граф Игнатиев 70, София