Цочо Бояджиев

философ

Не се нуждае от представяне като учен - философ. Физическата тежест на книгите, които е написал и превел надхвърлят собственото му тегло. Снимки на книгите. За него фотографията е ново поприще, а за българската фотография той е истинска находка.